KHANG LỘC PHÁT CAM KẾT

Sơ chế thủ công

Không tạp chất

Không tẩy trắng

Không chất bảo quản

SẢN PHẨM

Tổ Yến Thô - Nguyên Chất

1.900.000
50g
  • Sơ Chế Thủ Công
  • Không Tạp Chất
  • Không Tẩy Trắng
  • Không Chất Bảo Quản
to yen tho

Tổ Yến Sạch - Nguyên Chất

1.300.000
50g
  • Sơ Chế Thủ Công
  • Không Tạp Chất
  • Không Tẩy Trắng
  • Không Chất Bảo Quản